Danh sách sách đã tải

Các sách bạn đã tải trong tháng này

Đây là các sách bạn đã tải trong tháng này, bấm vào link sách trong ngày để tải lại.

Lưu ý: VD bạn đã tải sách A trong hôm nay, thì bạn có thể tải lại trong hôm nay. Ngày mai bạn click Tải lại sẽ +1 lượt tải

Thứ tự Tên file sách Ngày tải sách IP/User
Tháng này bạn chưa tải quyển sách nào

Hết lượt tải nhưng hôm nay chưa tải lần nào ?

Để tăng cường bảo mật và chống thành viên tạo nhiều tài khoản để tải sách, bạn có thể xem các thành viên dưới đây dùng chung địa chỉ IP với bạn để tải. Để tải nhiều hơn bạn vui lòng Nâng cấp thành viên tại đây .

Nếu bảng dưới không có sách đã tải, đừng ngần ngại liên hệ Admin qua nút messenger gốc dưới bên phải. Admin sẽ hỗ trợ bạn tải file đó 🙂

Thứ tự Tên file sách Ngày tải sách IP/User
Tháng này bạn chưa tải quyển sách nào

Cách gói thành viên

VIP USMLE 1 năm

25.000.000VNĐ 1.000.000VNĐ
  • Phí duy trì 750.000đ/năm
  • Tải sách 10 sách/ngày
  • Tải Full Video USMLE Osmosis, Lecturio,...
  • Xem tất cả Tips USMLE
  • Hơn 50+ CSDL ngoại văn như Nature, Micromedex, ClinicalKey, ScienceDirect, Ovid, Wiley, Scopos, VisualDx, Medone,...... Xem chi tiết