Trọn bộ Video Doctor In Training Solid OBGYN – 2018

Ảnh bìa

Thông tin chi tiết

Facebook
Twitter
Skype
Email
Print

Nội dung bài viết

Loạt video Doctors In Training Solid OB / GYN cung cấp cho bạn cơ hội tìm hiểu thông tin năng suất cao mà bạn cần để thực hiện tốt các lần quay của mình, chuẩn bị cho các kỳ thi giá sách hoặc xem xét một lĩnh vực mà bạn cần củng cố nền tảng của mình. Được hướng dẫn bởi thực hành OB / GYN và Chris Lewis, MD, Nhà giáo dục trưởng của DIT, loạt video Solid OB / GYN cũng hữu ích để giúp bạn chuẩn bị cho kỳ thi USMLE Bước 3.

  • Mỗi video bao gồm Đánh giá nhanh và Câu đố cuối kỳ để nhấn mạnh các điểm chính
  • Mỗi video đi kèm với một hướng dẫn học PDF có thể truy cập thông qua trang tổng quan được cá nhân hóa của bạn
  • Tất cả các video đều được dạy bởi các bác sĩ có kinh nghiệm lâm sàng liên quan