Thư viện sách y khoa số 1 Việt Nam

Trọn bộ Video Lecturio Step 1 2020

Thông tin chi tiết

[wpv-noautop]
[wpv-conditional if=” ‘[types field=’the-loai-video’ output=’raw’][/types]’ eq ‘1’ “] Xem khoá học bên trái [/wpv-conditional] [wpv-conditional if=” ‘[types field=’the-loai-video’ output=’raw’][/types]’ eq ‘2’ “] Nâng cấp VIP để tải [/wpv-conditional] [wpv-conditional if=” ‘[types field=’the-loai-video’ output=’raw’][/types]’ eq ‘3’ “] Mua khoá học ([types field=’gia-video’ output=’raw’][/types] VNĐ) [/wpv-conditional]
[/wpv-noautop]
Facebook
Twitter
Skype
Email
Print

Nội dung bài viết

Lecturio là gì?

Lecturio là một giải pháp quản lý học tập và khóa học trực tuyến cung cấp tài liệu giáo dục trong các lĩnh vực khoa học y tế, khoa học lâm sàng, tiền y khoa và điều dưỡng. Giải pháp cũng cung cấp các video đào tạo nhân viên bao gồm các nguyên tắc và mục tiêu của tổ chức. Ứng dụng hỗ trợ nội dung chất lượng HD và cung cấp hơn 1000 bài giảng video về các lĩnh vực như Giải phẫu, Bệnh lý học, Vi sinh học, Phôi học và hơn thế nữa.

 

Lecturio có khoảng 1500 câu hỏi USMLE cho sinh viên, có thể được xem xét thông qua các ứng dụng di động gốc cho iPhone và Android. Nội dung tương tác và các buổi học ảo cho phép giáo viên dành thời gian riêng với học sinh.

Giải pháp cung cấp một đám mây học tập Lecturio cho phép người dùng đồng bộ hóa nội dung giáo dục của họ trên tất cả các thiết bị. Người dùng có thể bắt đầu xem video trên máy tính để bàn tại nơi làm việc của họ và tiếp tục xem cùng một video trên thiết bị di động / máy tính bảng trên đường về nhà, chọn từ bất cứ nơi nào họ đã tạm dừng video tại nơi làm việc.

Phần mềm này cung cấp các cơ sở sản xuất cao cấp đầy đủ dịch vụ để khởi chạy các khóa học video trực tuyến. Một nhóm các chuyên gia từ Lecturio cũng hướng dẫn người dùng về việc tạo nội dung và cách tạo và chia sẻ video tương tác cho người xem.

Nội dung sau khi mua

Sau khi mua Video, bạn sẽ có tất cả các video sau:

1. Anatomy – 432 HD Videos

1 Head and Neck Anatomy – 22 HD Videos
2 Brain and Nervous System—Anatomy – 85 HD Videos
3 Thoracic Viscera – 25 HD Videos
4 Abdomen – 84 HD Videos
5 Abdominal Wall – 44 HD Videos
6 Pelvis – 54 HD Videos
7 Upper Limb Anatomy – 51 HD Videos
8 Lower Limb Anatomy – 67 HD Videos

2. Physiology – 254 HD Videos

1 Physiology—General Principles – 40 Videos
2 Neurophysiology – 25 Videos
3 Musculoskeletal Physiology – 11 Videos
4 Cardiac Physiology – 26 Videos
5 Vascular Physiology – 25 Videos
6 Respiratory Physiology – 38 Videos
7 Renal Physiology – 24 Videos
8 Gastrointestinal Physiology – 30 Videos
9 Endocrine Physiology – 17 Videos
10 Reproductive Physiology – 18 Videos

3. Pharmacology – 232 HD Videos

1 Antimicrobial Pharmacology – 51 Videos
2 Pharmacokinetics and Pharmacodynamics – 18 Videos
3 Inflammation Pharmacology – 11 Videos
4 Endocrine Pharmacology – 19 Videos
5 CNS – Pharmacology – 43 Videos
6 ANS – Pharmacology – 10 Videos
7 Respiratory Pharmacology – 7 Videos
8 Pharmacology of Blood Coagulation – 5 Videos
9 Gastrointestinal Pharmacology – 8 Videos
10 Toxicology – 21 Videos
11 Cardiovascular Pharmacology – 31 Videos
12 Reproductive Pharmacology – 5Videos
13 Topical Medications – 3 Videos

4. Pathology – 1033 HD Videos

1 Cellular Pathology: Basic Principles – 34 Videos
2 Cardiovascular Pathology – 111 Videos
3 Respiratory Pathology – 119 Videos
4 Renal Pathology – 130 Videos
5 Gastrointestinal Pathology – 131 Videos
6 Endocrine Pathology – 108 Videos
7 Reproductive Pathology – 86 Videos
8 Hematology and Oncology–Pathology – 102 Videos
9 Neuropathology – 96 Videos
10 Dermatopathology – 46 Videos
11 Hemodynamics – 26 Videos
12 Rheumatology – 30 Videos
13 Ophthalmology – 13 Videos

5. Biochemistry – 243 HD Videos

1 Biochemistry: Basics – 72 Videos
2 Enzymes and Enzyme Kinetics – 15 Videos
3 Amino Acid Metabolism – 36 Videos
4 Vitamins – 12 Videos
5 Hormones and Signal Transduction – 11 Videos
6 RNA and the Genetic Code – 16 Videos
7 Carbohydrate Metabolism – 27 Videos
8 Analytical Techniques in Biotechnology – 3 Videos
9 DNA Replication and Repair – 7 Videos
10 Metabolic Control – 17 Videos
11 Lipid Metabolism – 14 Videos
12 Purine and Pyrimidine Metabolism – 13 Videos

6. Immune System – 124 HD Videos

1 Immune System: Overview and Cells – 8 Videos
2 Innate Immune System – 8 Videos
3 Adaptive Immune System – 31 Videos
4 Humoral Immunity and Cell-Mediated Immunity – 13 Videos
5 Immunodeficiency and Immune Deficiency Diseases – 16 Videos
6 Hypersensitivity and Autoimmune Disease – 21 Videos
7 Transplantation Immunology – 6 Videos
8 Tumor Immunology – 7 Videos
9 Vaccine Immunology – 6 Videos
10 Immunodiagnostics – 6 Videos

7. Microbiology – 217 HD Videos

1 Microbiology: Introduction – 45 Videos
2 Bacteria – 65 Videos
3 Viruses – 53 Videos
4 Fungi – 22 Videos
5 Parasites – 24 Videos
6 Prions – 8 Videos

8. Nutrition – 16 HD Videos
9. Behavioral Health – 83 HD Videos
10. Histology – 227 HD Videos
11. Molecular and Cell Biology – 191 HD Videos
12. Medical Genetics – 58 HD Videos
13. Aging – 12 HD Videos
14. Embryology – 175 HD Videos
15. Epidemiology and Biostatistics – 86 HD Videos