Trọn bộ Video Pixorize 2020

Ảnh bìa

Thông tin chi tiết

Facebook
Twitter
Skype
Email
Print

Nội dung bài viết

Giới thiệu

Pixorize  biến các chủ đề khó nhất của Bước 1 (hóa sinh và khoa học cơ bản) thành những bức tranh trực quan gắn kết, giúp bạn dễ nhớ.

Pixorize sẽ hướng dẫn bạn qua từng hình ảnh với video từng bước của chúng tôi, sau đó cung cấp cho bạn những hình ảnh tương tác để nghiên cứu và xem lại.

Thông minh

  • Bất thường nhiễm sắc thể
  • Lỗi bẩm sinh của quá trình trao đổi chất
  • Bệnh dự trữ glycogen
  • Bệnh tích trữ Lysosome
  • (Đặc biệt là bốn phần cuối cùng này về cơ bản đều là ghi nhớ trực tiếp nên nó giúp ghi nhớ bằng hình ảnh)