Thư viện sách y khoa số 1 Việt Nam

Giáo trình sinh học phân tử PNT (2024)

TS. BS. Nguyễn Hữu Ngọc Tuấn, TS. BS. Nguyễn Minh Hà, Ths. Nguyễn Lê Thanh
Tiếng Việt

Loại sách

File PDF

Thông tin sách

Tải sách (Tổng lượt tải: 0)
5/5

Mô tả sách

Mục Lục

Sinh học phân tử y học hiện nay có thể được xem như là một khía cạnh, hoặc một cấp
độ, mô tả và can thiệp của bất kỳ chuyên ngành nào trong y học. Điều đó đồng nghĩa với
tính đa ngành, tính đa ứng dụng và tính phổ thông của sinh học phân tử.
Từ góc nhìn lâm sàng, sinh học phân tử được nhìn nhận như là một xét nghiệm như bao
xét nghiệm khác. Tuy vậy, việc đánh giá kết quả của một xét nghiệm sinh học phân tử cần
nhiều kiến thức và kỹ năng hơn, có lẽ vì hai lý do sau: thứ nhất, mối liên hệ với cơ chế
bệnh sinh của đặc điểm di truyền được khảo sát; và thứ hai, là sự phát triển cực kỳ nhanh
về các hiểu biết về vai trò của đặc điểm di truyền cũng như kỹ thuật sinh học phân tử. Thực
tế này đặt ra nhu cầu trang bị và cập nhật kiến thức về sinh học phân tử liên tục cho những
ai quan tâm và trở thành bắt buộc đối với nhân viên y tế trong nền y khoa hiện đại.
Giáo trình này đề cập chủ yếu đến các khía cạnh cơ bản tạo nên một xét nghiệm sinh
học phân tử và đến một số ứng dụng thường gặp. Đương nhiên, một số bài giảng với thời
lượng hạn chế không thể mô tả toàn bộ hình hài và khả năng của sinh học phân tử trong y
học nhưng có lẽ nó thiết thực và phù hợp với nhu cầu cơ bản của học viên các lớp ở bậc
đại học và sau đại học không chuyên ngành sinh học phân tử.

Disclaimer
DisclaimerThis site complies with DMCA Digital Copyright Laws
Read More

This site complies with DMCA Digital Copyright Laws.Please bear in mind that we do not own copyrights to this book/software. We’re sharing this with our audience ONLY for educational purpose and we highly encourage our visitors to purchase original licensed software/Books. If someone with copyrights wants us to remove this software/Book, please contact us. immediately.

All books/videos on the Doctor Plus Club are free and NOT HOSTED ON OUR WEBSITE. If you feel that we have violated your copyrights, then please contact us immediately (click here).

You may send an email to support [at] doctorplus.club for all DMCA / Removal Requests.

Bình luận

Trả lời

Tìm kiếm sách y khoa
Có thể bạn quan tâm
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5