Thư viện sách y khoa số 1 Việt Nam

Fundamentals of Body MRI (Roth) 2 ed (2016)

Christopher G. Roth, MD, Sandeep Deshmukh, MD
Tiếng Anh

Loại sách

File PDF

Thông tin sách

Tải sách (Tổng lượt tải: [Download not found])
5/5

Mô tả sách

Mục Lục

The preface to the 1st edition also applies to the
2nd edition: We wrote this book rebelling against

a number of trends in medical literature—a ten-
dency to write exclusively in the passive tense,

a predilection for the encyclopedic method, a
distaste for visual aids (e.g., diagrams, tables),
and an aversion to the basic science behind the
scenes of our clinical practice. Some of these
trends are easier to avoid than others. Tackling
the science of body MRI and composing a basic
introduction to MRI physics were definitely the
most difficult. Once you pull at the thread, there
is no end to the unraveling; in MRI physics, each
of the many abstract concepts is predicated on

many others, inviting an endless series of inter-
connected explanations. Trying to understand

all this is like being one of the unlucky subjects in

the M.C. Escher lithograph, “Relativity” (depict-
ing a network of impossibly interconnected

staircases constructed in different dimensions).
We sacrificed comprehensiveness in this regard
for a concise, common-sense approach to MRI
physics and introductory concepts in Chapter 1,
with the liberal use of visual aids and sparing use
of abstract concepts and equations.
In the clinical section (Chapters 2-11), I
resisted the encyclopedic style in favor of a
reader-oriented approach, where possible. Text
is arranged by the imaging appearance, which is

more in sync with the reader’s perspective than
the encyclopedic style of organizing by disease
entity. This format more closely mirrors the

reader’s experience at the workstation, provid-
ing a reference for a problematic case or imaging

pattern and facilitating differential diagnoses. I
hope that avoiding the passive tense will further
enhance the readability of this text.
In writing a “fundamentals” text, our goal was
to provide a stepping-stone to a comfort level

with body MRI—both technically and clini-
cally. My intent was to provide in-depth useful

information and commentary on the bread-and-
butter material accounting for most of what is

seen in clinical practice, deferring on the more
advanced applications and exotic diseases.
Because the scope of routine body MRI work has
expanded since the 1st edition, additional topics
were added, including prostate, genitourinary,
elastography, and gastrointestinal MRI.
We hope the 2nd edition addresses needs that
have developed in the aftermath of the release
of the 1st edition. While it aspires to cover more
material than its predecessor, we hope this book
retains its identity as a fundamentals text and
provides a good starting point for understanding
a very complex topic.

-Christopher G. Roth

 

Lời nói đầu của ấn bản thứ nhất cũng được áp dụng cho
Tái bản lần thứ 2: Chúng tôi viết cuốn sách này nhằm phản đối

một số xu hướng trong tài liệu y khoa—một mười-
không muốn viết riêng ở thì bị động,

thiên về phương pháp bách khoa, một
không thích các phương tiện trực quan (ví dụ: sơ đồ, bảng biểu),
và ác cảm với khoa học cơ bản đằng sau
cảnh thực hành lâm sàng của chúng tôi. Một trong sô đo
xu hướng dễ tránh hơn những xu hướng khác. Truy cản
khoa học về MRI cơ thể và soạn thảo một tài liệu cơ bản
giới thiệu về vật lý MRI chắc chắn là
khó nhất. Khi bạn kéo sợi chỉ, ở đó
không có kết thúc cho việc làm sáng tỏ; trong vật lý MRI, mỗi
trong số nhiều khái niệm trừu tượng được xác định dựa trên

nhiều người khác, mời gọi một chuỗi vô tận các hoạt động tương tác
những lời giải thích có liên quan Cố gắng để hiểu

tất cả điều này giống như là một trong những đối tượng không may mắn trong

MC Bản in thạch bản của Escher, “Thuyết tương đối” (mô tả-
tạo thành một mạng lưới kết nối không thể tin được

cầu thang được xây dựng ở các kích thước khác nhau).
Chúng tôi đã hy sinh tính toàn diện trong vấn đề này
để có một cách tiếp cận ngắn gọn, thông thường đối với MRI
vật lý và các khái niệm mở đầu trong Chương 1,
với việc sử dụng rộng rãi các phương tiện trực quan và sử dụng tiết kiệm
của các khái niệm và phương trình trừu tượng.
Trong phần lâm sàng (Chương 2-11), tôi
chống lại phong cách bách khoa để ủng hộ một
cách tiếp cận hướng tới người đọc, nếu có thể. Chữ
được sắp xếp theo hình thức hình ảnh, đó là

đồng bộ hơn với quan điểm của người đọc hơn là
phong cách bách khoa tổ chức theo bệnh tật
thực thể. Định dạng này phản ánh chặt chẽ hơn

trải nghiệm của người đọc tại nơi làm việc, cung cấp
ing một tài liệu tham khảo cho một trường hợp hoặc hình ảnh có vấn đề

mô hình và tạo điều kiện thuận lợi cho chẩn đoán phân biệt. TÔI
hy vọng rằng việc tránh dùng thì bị động sẽ tiến xa hơn
nâng cao khả năng đọc của văn bản này.
Khi viết một văn bản “cơ bản”, mục tiêu của chúng tôi là
để cung cấp một bước đệm cho mức độ thoải mái

với MRI cơ thể—cả về mặt kỹ thuật và lâm sàng
một cách tự nhiên. Mục đích của tôi là cung cấp thông tin hữu ích chuyên sâu

thông tin và bình luận về bánh mì và-
nguyên liệu bơ chiếm phần lớn những gì

được thấy trong thực hành lâm sàng, trì hoãn nhiều hơn
các ứng dụng tiên tiến và các bệnh lạ.
Bởi vì phạm vi công việc MRI cơ thể thường quy có
được mở rộng kể từ phiên bản đầu tiên, các chủ đề bổ sung
đã được thêm vào, bao gồm cả tuyến tiền liệt, cơ quan sinh dục,
đo độ đàn hồi và MRI đường tiêu hóa.
Chúng tôi hy vọng địa chỉ của phiên bản thứ 2 cần điều đó
đã phát triển sau khi phát hành
của ấn bản thứ 1. Trong khi nó khao khát được che phủ nhiều hơn
chất liệu hơn cuốn sách trước, chúng tôi hy vọng cuốn sách này
vẫn giữ được bản sắc của nó như là một văn bản cơ bản và
cung cấp một điểm khởi đầu tốt cho sự hiểu biết
một chủ đề rất phức tạp

-Christopher G. Roth

Disclaimer
DisclaimerThis site complies with DMCA Digital Copyright Laws
Read More

This site complies with DMCA Digital Copyright Laws.Please bear in mind that we do not own copyrights to this book/software. We’re sharing this with our audience ONLY for educational purpose and we highly encourage our visitors to purchase original licensed software/Books. If someone with copyrights wants us to remove this software/Book, please contact us. immediately.

All books/videos on the Doctor Plus Club are free and NOT HOSTED ON OUR WEBSITE. If you feel that we have violated your copyrights, then please contact us immediately (click here).

You may send an email to support [at] doctorplus.club for all DMCA / Removal Requests.

Bình luận

Trả lời

Tìm kiếm sách y khoa
Có thể bạn quan tâm
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5