Thư viện sách y khoa số 1 Việt Nam

Siêu âm Atlas

BS. Nguyễn Quang Thái Dương
Tiếng Việt

Loại sách

File PDF

Thông tin sách

Tải sách (Tổng lượt tải: 9)
5/5

Sách hay có liên quan

Mô tả sách

Mục Lục

Siêu âm có tính ứng dụng ngày càng rộng rãi trong nhiều chuyên ngành khác
nhau của lĩnh vực y khoa; Và là phưong tiện đầu tiên mà hầu hết các nhà lâm sàng
chỉ định trong chẩn đoán bệnh bằng hình ảnh.

Với sự tiến bộ cùa thiết bị và thời đại công nghệ số, việc học tập và nghiên cứu
trong lĩnh vực siêu âm cùng ngày càng phát triển. Việc ứng dụng không còn chỉ dành
cho bác sĩ chuyên ngành siêu âm mà còn lan tỏa thành một “công cụ khám bệnh’” rất
lâm sàng, không thế thiếu bên cạnh kỹ thuật nhìn sờ gõ nghe.

Nhăm đáp ứng một phân mong mỏi của sinh viên y khoa cũng như các đông

nghiệp trong ngành y quan tâm đên siêu âm, việc tập hợp hình ảnh có đôi chiêu qua
phẫu thuật, các thủ thuật sinh thiết, các phương tiện hình ảnh khác như CT, MRI
cũng như các kết quả tế bào và mô học có ý nghía rất lớn.

Giữa lỷ thuyết về hình ảnh điển hình của các dạng bệnh học so với thực tiễn còn
một khoảng cách khá xa; Câu chuyện “hình và bóng” luôn là nỗi ám ảnh cho những
người làm chẩn đoán hình ảnh trong đó có siêu âm; Kể cả nhũng người đầy kinh
nghiệm “trận mạc” và trang bị đầy kiến thức.

Được đào tạo thực hành tại Hoa Kỳ và hơn 20 năm kinh nghiệm thực hành
siêu âm chẩn đoán và siêu âm can thiệp, tôi mong ước đóng góp nhỏ vào sự chia
sẻ kiến thức này.

Cách tiếp cận của sách mang tính “Atlas hình ảnh” (gần 1.700 hình ảnh của
tập 1) là sự trải nghiệm có đối chiếu nhiều hơn là lý thuyết. Cách tiếp cận đa
chiều với nhiều cửa sổ quan sát hơn, kích thước u sắp xếp theo thứ tự lớn dần,
nhiều tính năng mới của thiết bị trong khảo sát và trải nghiệm sẽ giúp cho bác sĩ

siêu âm vững tin hơn khi thực hành.

Một số thành ngữ hoặc từ viết tắt được sử dụng cả tiếng Việt lẫn tiếngAnh nhàm
giúp bạn đọc làm quen với xu hướng chung về ngôn ngữ chuyên ngành để có thể tiếp
cận các tài liệu quốc tế liên quan dề dàng hơn.

Disclaimer
DisclaimerThis site complies with DMCA Digital Copyright Laws
Read More

This site complies with DMCA Digital Copyright Laws.Please bear in mind that we do not own copyrights to this book/software. We’re sharing this with our audience ONLY for educational purpose and we highly encourage our visitors to purchase original licensed software/Books. If someone with copyrights wants us to remove this software/Book, please contact us. immediately.

All books/videos on the Doctor Plus Club are free and NOT HOSTED ON OUR WEBSITE. If you feel that we have violated your copyrights, then please contact us immediately (click here).

You may send an email to support [at] doctorplus.club for all DMCA / Removal Requests.

Bình luận

Trả lời

Tìm kiếm sách y khoa
Có thể bạn quan tâm
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5