Thư viện sách y khoa số 1 Việt Nam

Thoracic Surgery Clerkship. A Guide for Senior Medical Students (Ng) 1 ed (2024)

Tiếng Việt

Loại sách

File PDF

Thông tin sách

Tải sách (Tổng lượt tải: 2)
5/5

Mô tả sách

Mục Lục

English:

General thoracic surgeons care for patients with diseases involving the lungs,
esophagus, mediastinum, pleura, chest wall, trachea, and diaphragm—essentially

any disease of the thorax except for the heart and great vessels. Despite this ana-
tomic focus, however, surgeons must also be familiar with the neck and abdomen,

as these areas are natural extensions of the thorax and are often involved with dis-
ease processes that originate in the chest.

The specialty of thoracic surgery is constantly evolving. New advances in the

feld continue to develop and improve outcomes for patients. From a surgical per-
spective, the evolution of minimally invasive surgery has resulted in shorter hospi-
talization, decreased morbidity, and faster recovery after surgery. Surgery that once

required an open thoracotomy are now amenable to robotic and/or single-port

approaches. From an oncologic perspective, new therapies for lung cancer, includ-
ing immunotherapy, drugs targeted at specifc molecular targets, and novel ablative

technology have all improved overall survival for patients. In the modern era, suc-
cessful patient care is truly a multidisciplinary effort, involving pulmonologists,

radiologists, oncologists, and surgeons.

In the United States, training in thoracic surgery is combined with cardiac sur-
gery; however in practice, the specialties are substantially different and often prac-
ticed independently. Both cardiac and thoracic surgery have become increasingly

complex and highly specialized. In Canada, where the specialty frst emerged, train-
ing in thoracic surgery continues to be distinct from cardiac surgery. Dr. Griffth

Pearson, affectionately known as the “Father of Thoracic Surgery,” started a training
program at the University of Toronto in the late 1960s. His students, now giants in
thoracic surgery, have continued to pass on his teachings. Dr. Pearson’s legacy will
live on, as the training of many thoracic surgeons can always be traced back to him.
In honor of our teachers, and their teachers before, we have written a book
intended for medical students and trainees on their thoracic surgery rotations. This
book is designed to be concise, straightforward, and to the point; but at the same

time, it covers the majority of thoracic surgery, both medical and surgical. In addi-
tion, we also aim to provide important insights, tips, and pitfalls, gained through our

years of practice, information which may not be found in standard texts. Although

vi

targeted for senior medical students, this book is also appropriate for general sur-
gery residents and advanced practitioners, and detailed enough for thoracic fellows/

residents to utilize as a reference when reviewing for a specifc topic.
We would like to express our gratitude to all the authors who contributed to this
project, devoting much time and effort in providing us with high-quality chapters.
Finally, our careers, including this book, is only possible through the extraordinary
support of our families. Much love and thanks go to our children, Jax, Caroline,
and Elizabeth, and to our loving wives, Katie and Amy, for their unwavering
support.

Tiếng Viêt:

Bác sĩ phẫu thuật lồng ngực tổng quát chăm sóc bệnh nhân mắc các bệnh liên quan đến phổi,
thực quản, trung thất, màng phổi, thành ngực, khí quản và cơ hoành—về cơ bản

bất kỳ bệnh nào ở ngực ngoại trừ tim và các mạch máu lớn. Mặc dù vậy
Tuy nhiên, tập trung vào tomic, bác sĩ phẫu thuật cũng phải làm quen với cổ và bụng,

vì những vùng này là phần mở rộng tự nhiên của lồng ngực và thường liên quan đến bệnh lý.
làm dịu các quá trình bắt nguồn từ ngực.

Chuyên ngành phẫu thuật lồng ngực không ngừng phát triển. Những tiến bộ mới trong

feld tiếp tục phát triển và cải thiện kết quả cho bệnh nhân. Từ một ca phẫu thuật
Nhìn chung, sự phát triển của phẫu thuật xâm lấn tối thiểu đã dẫn đến thời gian nằm viện ngắn hơn.
, giảm tỷ lệ biến chứng và phục hồi nhanh hơn sau phẫu thuật. Phẫu thuật một lần

yêu cầu phẫu thuật mở lồng ngực hiện có thể áp dụng cho robot và/hoặc một cổng

cách tiếp cận. Từ góc độ ung thư học, các phương pháp điều trị mới cho bệnh ung thư phổi, bao gồm
liệu pháp miễn dịch, các loại thuốc nhắm vào các mục tiêu phân tử cụ thể và các phương pháp cắt bỏ mới

công nghệ đều đã cải thiện khả năng sống sót chung cho bệnh nhân. Trong thời đại hiện đại, thành công
chăm sóc bệnh nhân liên tục thực sự là một nỗ lực đa ngành, có sự tham gia của các bác sĩ phổi,

bác sĩ X quang, bác sĩ ung thư và bác sĩ phẫu thuật.

Tại Hoa Kỳ, đào tạo về phẫu thuật lồng ngực được kết hợp với phẫu thuật tim.
gery; tuy nhiên trong thực tế, các chuyên ngành có sự khác biệt đáng kể và thường được thực hành
được dán một cách độc lập. Phẫu thuật tim và lồng ngực ngày càng trở nên phổ biến

phức tạp và có tính chuyên môn cao. Ở Canada, nơi chuyên môn này lần đầu tiên xuất hiện, đào tạo-
trong phẫu thuật lồng ngực tiếp tục khác biệt với phẫu thuật tim. Tiến sĩ Griffth

Pearson, được trìu mến gọi là “Cha đẻ của Phẫu thuật Lồng ngực”, đã bắt đầu đào tạo
chương trình tại Đại học Toronto vào cuối những năm 1960. Học trò của ông, giờ đã là những người khổng lồ trong
phẫu thuật lồng ngực, đã tiếp tục truyền lại những lời dạy của Ngài. Di sản của Tiến sĩ Pearson sẽ
vẫn tiếp tục tồn tại, vì việc đào tạo nhiều bác sĩ phẫu thuật lồng ngực luôn có thể bắt nguồn từ ông.
Để vinh danh các giáo viên của chúng tôi và các giáo viên của họ trước đây, chúng tôi đã viết một cuốn sách
dành cho sinh viên y khoa và thực tập sinh trong quá trình luân chuyển phẫu thuật lồng ngực. Cái này
cuốn sách được thiết kế ngắn gọn, dễ hiểu và đi vào trọng tâm; nhưng đồng thời

Hiện nay, nó bao gồm phần lớn các ca phẫu thuật lồng ngực, cả nội khoa và phẫu thuật. Ngoài ra
Ngoài ra, chúng tôi còn mong muốn cung cấp những hiểu biết, mẹo và cạm bẫy quan trọng thu được thông qua

năm thực hành, thông tin có thể không tìm thấy trong các văn bản tiêu chuẩn. Mặc dù

vi

dành cho sinh viên y khoa cấp cao, cuốn sách này cũng thích hợp cho
gery nội trú và các học viên tiên tiến, và đủ chi tiết cho nghiên cứu sinh lồng ngực/

cư dân sử dụng làm tài liệu tham khảo khi xem xét một chủ đề cụ thể.
Chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn tới tất cả các tác giả đã đóng góp cho cuốn sách này
dự án, dành nhiều thời gian và công sức để cung cấp cho chúng tôi những chương chất lượng cao.
Cuối cùng, sự nghiệp của chúng ta, bao gồm cả cuốn sách này, chỉ có thể đạt được thông qua những nỗ lực phi thường.
sự ủng hộ của gia đình chúng tôi. Xin gửi đến các con của chúng tôi nhiều tình yêu và lời cảm ơn, Jax, Caroline,
và Elizabeth, cũng như những người vợ yêu thương của chúng tôi, Katie và Amy, vì sự kiên định của họ
ủng hộ.

Disclaimer
DisclaimerThis site complies with DMCA Digital Copyright Laws
Read More

This site complies with DMCA Digital Copyright Laws.Please bear in mind that we do not own copyrights to this book/software. We’re sharing this with our audience ONLY for educational purpose and we highly encourage our visitors to purchase original licensed software/Books. If someone with copyrights wants us to remove this software/Book, please contact us. immediately.

All books/videos on the Doctor Plus Club are free and NOT HOSTED ON OUR WEBSITE. If you feel that we have violated your copyrights, then please contact us immediately (click here).

You may send an email to support [at] doctorplus.club for all DMCA / Removal Requests.

Bình luận

Trả lời

Tìm kiếm sách y khoa
Có thể bạn quan tâm
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5